Статус страницы - кешированна на сайте best-ru.net
Дата кеша - 2006-10-01 12:39:36
Адрес в интернете WWW - http://dict.azeronline.com/
Название сайта: "Русско-азербайджанский словарь"
Индекс цитирования CY (Yandex)- -
PageRank (Google)- -
[Вернутся в каталог сайтов]
Вы находитесь в каталоге сайтов Best-RU.Net
Старница которую вы просматриваете кешированна с сервера http://dict.azeronline.com/. Администрация сайта Best-RU.Net не несет ответственности за ее содержание.
Рекомендуем:
ремонт квартир в москве | цептер: посуда, очистка воды обратным осмосом, биоптрон (светолечение), вакси (ваккумное хранение пищи), фарфор, пылесосы. | минимизация налогов | уборка помещений без бытовой химии

Azeronline Russian- Azerbaijani Language Dictionary
Azeronline xidmətləri:       
Sözü daxil et:                           tərcümə et
Rusça-Azərbaycanca Lüğət  
  cəmi 9283 söz

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

аббат-rahib(1. katolik manstırının başçısı; 2. katolik keşişi)
    eyni köklü sözlər: аббат аббатисса аббатство
аббатисса-rahibə
    eyni köklü sözlər: аббат аббатисса аббатство
аббатство-abbatlıq
    eyni köklü sözlər: аббат аббатисса аббатство
аварка-avar qadını (qızı)
    eyni köklü sözlər: аварийность аварийный авария аварка аварский
аварийность-avariya halı, avariya halında olma
    eyni köklü sözlər: аварийность аварийный авария аварка аварский
аварийный-avariyalı; аварийная машина - avariya maşını
    eyni köklü sözlər: аварийность аварийный авария аварка аварский
авария-avariya, qəza
    eyni köklü sözlər: аварийность аварийный авария аварка аварский
аварский-аварский язык - avar dili
    eyni köklü sözlər: аварийность аварийный авария аварка аварский
аварский-avar dili
    eyni köklü sözlər: аварец аварский
аббревиатура-abbreviatura (1. sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; 2. iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs: kolxoz, sovxoz)
    eyni köklü sözlər: аббревиатура
аварец-avar (Dağıstanda bir xalq)
    eyni köklü sözlər: аварец аварский
авангард-avanqard (1. əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi; 2. qabaqcıl dəstə)
    eyni köklü sözlər: авангардный авангард
авангардный-bax: avanqard
    eyni köklü sözlər: авангардный авангард
аванзал-avanzal, salon önü (baş zalın qabağındakı otaq)
    eyni köklü sözlər: аванзал аванложа аванпорт аванпост аванпостный
аванложа-teatr avanloja (lojanın dalında kiçik otaq)
    eyni köklü sözlər: аванзал аванложа аванпорт аванпост аванпостный
аванпорт-avanport (portda gəmilərin lövbər salıb dura bildiyi hissə)
    eyni köklü sözlər: аванзал аванложа аванпорт аванпост аванпостный
аванпост-avanpost, irəli, qarovul
    eyni köklü sözlər: аванзал аванложа аванпорт аванпост аванпостный
аванпостный-bax: avanpost
    eyni köklü sözlər: аванзал аванложа аванпорт аванпост аванпостный
аванс-avans, peşin, beh
    eyni köklü sözlər: аванс авансирование авансировать авансовый авансом авансцена
авансирование-avans vermə
    eyni köklü sözlər: аванс авансирование авансировать авансовый авансом авансцена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 İrəli


добавить сайт